Atelier Kunstgress

Atelier Kunstgress består av:

Daglig leder for atelierdrift:
Frode Pedersen
95 99 45 49
Hjemmeside
Facebook
Instagram

Atelier-medlemmer:

Ben-Ottar Andre Johansen
colypse@gmail.com
Hjemmeside

Kristoffer Amundsen

Magnus-André Vinsnes Jessen
40 24 25 06

Kjartan Blesvik